Jordbrukets och landsbygdernas innovationer

Under senhösten 2016 genomförde Jordbruksverket en enkätundersökning (liknande metodik som CIS, Community Innovation Survey) bland 2 000 företag i Sverige med syftet att kartlägga innovationsaktiviteten och innovationsverksamheten på Sveriges landsbygder. Ett särskilt fokus lades på företag inom jordbrukssektorn. Att en sådan datainsamling har gjorts är viktigt ur olika perspektiv och nedan följer två påståenden som, med vidare analyser vi nu på allvar ska försöka reda ut huruvida de är sanna eller ej.

Landsbygderna, och särskilt jordbruket har ”sämre” innovationskraft.

Detta är ett påstående som ofta hörs från myndigheter likväl som media. Det finns dock mycket lite forskning kring detta vilket främst beror på att det råder brist på statistik med möjligheter att dra några generella slutsatser.

Landsbygderna, och särskilt jordbruket behöver särskilt stöd för att främja innovationer.

Utifrån att vi från tidigare forskning vet att glesare miljöer har svårare att skapa effektiva innovationssystem, så finns det skäl att tro att det finns hinder för innovation som ligger bortom det enskilda företagets kontroll. Däremot vet vi mycket lite om hur denna typ av innovationssystem i glesa miljöer bäst främjas. Hur uppstår och sprids innovationer i dessa miljöer och i dessa företag?

Analyserna är precis i sin linda men jag tänker ändå delge delar av de deskriptiva resultaten nu under våren 2017. Vi kan börja med att se hur stor andel av respondenterna i vår enkät som anser sig har varit innovativa under perioden 2012-2015. Det är viktigt att komma ihåg att det kräver analyser för att urskilja några signifikanta mönster. Detta för att det skiljer sig markant mellan antal respondenter per kommun. Men figuren kan ge en indikation på hur innovativa kommunerna är. De helt vita fälten är med största sannolikhet kommuner som inte har hamnat i urvalet. Vi ser att det är många kommuner i exempelvis norra Sverige som tycks ha en relativt stor innovationsaktivitet. Detsamma gäller för kommunerna norr om Vänern och sydöst om Vättern, där många kategoriseras som landsbygd.

andel-innovativa-respondenter

I tabellen nedan ser vi att, om vi delar respondenterna mellan jordbruksföretag och andra företag så anser sig 42 procent av jordbruksrespondenterna vara innovativa, vilket är något lägre än de med annan inriktning (dessa medelvärden är signifikant skilda från varandra). På samma sätt ser vi att företag i stadskommuner har en något högre andel respondenter som menar att det är innovativa (även dessa medelvärden är signifikant skilda från varandra).

  Andel
Andel av jordbruksföretag som är innovativa 0,42
Andel av andra företag som är innovativa 0,50
Andel av företag i stadskommuner som är innovativa 0,51
Andel av landsbygdsföretag som är innovativa 0,41

Utifrån dessa beskrivande data så ser vi alltså att företag utanför jordbrukssektorn tycks anse sig vara något mer innovativa. Men det går inte bortse från att mer än 40 procent av jordbruksföretagen karaktäriseras om innovativa. Det är ungefär samma skillnader om data bryts mellan företag som är lokaliserade i någon av landsbygdskommunerna är någon stadskommun. Landsbygderna är något mindre innovativa men det är ändå mer än 40 procent som har svarat att de har introducerat något nytt de senaste åren. Det ger ändå en initial antydan mot att det finns kraft för förnyelse även på Sveriges landsbygder.

 

Är ni intresserade av att höra mer om datainsamling och resultat, hör av er till lina.bjerke@jordbruksverket.se

 

Annonser

Om Se landet!

Håkan Henrikson heter jag som är ansvarig utgivare för denna blogg. Jag är divisionsdirektör på Jordbruksverkets division för främjande och förvaltning.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Jordbrukets och landsbygdernas innovationer

  1. Ping: Innovationer är viktiga för framtidens landsbygder | Programmen och pengarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s