Företagsfrämjande systemet ska öppna upp för kvinnor

Idag skriver vår generaldirektör, Leif Denneberg, mfl i SvD om att Företag måste stödas på liknande villkor.  Här beskriver min medarbetare Jessica Hagård mer kring detta och hur vi arbetar för att även kvinnor ska komma i fokus för samhällets stöd till företag.

Jessica Hagård, Jordbruksverket, idag gästbloggare
Jessica Hagård, Jordbruksverket, idag gästbloggare

Jag har kommit att starkt beundra de kvinnor som genom historien arbetat för jämställdhet (för de flesta som tagit ansvar för frågan tidigare har varit kvinnor). De har bidragit till, inte bara ett bättre liv för kvinnor och flickor i Sverige, utan till ett bättre och modernare samhälle för alla.

 

Några få namn är kända, som Elin Wägner, men de flesta har aldrig blivit ärade för sin kamp. De har anonymt kämpat för kvinnors rösträtt, för kvinnors rätt till kunskap, rätten att få lön för sitt arbete. osv. Dessa går att läsa om på Göteborgs universitets kvinnohistoriska portal.

 

 

Även om en hel del förändrats på 100 år är det långt kvar till att vi har ett jämställt samhälle. Till exempel har vi ännu inte ett jämställt företagande. Vill våra barn starta egna företag, påverkar deras kön deras möjlighet att få stöd från det företagsfrämjande systemet, från de statliga medlen och EU-medlen.

Ojämställt företagande Idag går statliga resurser i större utsträckning till mäns företag och branscher där mäns företag finns. Företagsfrämjandet kan sägas vara uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning.

Inom den gröna sektorn har majoriteten av medlen i landsbygdsprogrammet varit kopplade till verksamheter som rör lantbruk och gårdar. Och eftersom män äger mer än tre gånger så mycket mark som kvinnor, har män också en betydligt större möjlighet att ta del av stöden.

2011 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. Strategins övergripande mål är att kvinnor och män – oavsett etnisk bakgrund och ålder – ska kunna ta del av insatser och resurser inom rådgivning, affärsutveckling, kluster- och inkubatorverksamhet samt finansiering på lika villkor. Jag fick möjlighet att för Jordbruksverkets räkning sitta med i en samrådsgrupp och ge inspel och delge erfarenheter från landsbygdsprogrammet.

Tre utmaningar framåt:

Inom ramen för arbetet kartlades tre utmaningar för det företagsfrämjande systemet:

 1. Det saknas ett tydligt och kraftfullt ledarskap för förändring som fokuserar på kunskap, kommunikation och samverkan.
 2. Ett arbete för lika villkor prioriteras inte tillräckligt och får inte genomslag i styrning av verksamheterna.
 3. Resurser inom företagsfrämjandet går i hög utsträckning till traditionellt mansdominerade branscher.

Utifrån dessa kategorier av utmaningar föreslår Tillväxtverket tre områden att prioritera i ett fortsatt utvecklingsarbete: ledarskap, styrning och bransch.

Jordbruksverkets Generaldirektör Leif Denneberg ingår nu tillsammans med Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf och en rad andra företrädare för det företagsfrämjande systemet i ett nätverk för företagande på lika villkor. I en debattartikel på SvD debatt idag skriver de om en studie, Under Ytan, från Luleå Tekniska Universitet som visar att traditionella värderingar fortfarande präglar företagsfrämjandet. Män som söker stöd eller finansiering uppfattas redan från början som entreprenörer, företagare och innovatörer medan kvinnor inte ges samma professionella identitet. Företagande män beskrivs som aktiva och företagande kvinnor beskrivs som passiva.

I debattartikeln skriver de tillsammans under på att vi behöver göra en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen:

 1. Regler för företagstöd utformas så att företag i alla branscher oavsett företagsform och företagsstorlek kan ta del av finansiering
 2. Företagsfrämjare sätter upp mål och styr med tydliga krav och aktiviteter så att resurserna fördelas på lika villkor
 3. Företagsfrämjare använder könsuppdelad statistik för att följa upp och förändra fördelningen av resurser till företagare
 4. Företagsfrämjare har en bredare kunskap om nya företagsformer, nya affärsmodeller och tjänstebaserade branscher
 5. Företagsfrämjare kommunicerar för att nå ut till företag på lika villkor
 6. Företagsfrämjare lyfter fram förebilder och motverkar stereotyper
 7. Företagsfrämjare baserar sitt arbete på kunskap om jämställdhet och mångfald
 8. Beslutsfattare inom politik, förvaltning och i organisationer samverkar och fortsätter att driva på företagsfrämjandet på lika villkor

Vad gör Jordbruksverket?

Och Jordbruksverket har redan påbörjat det arbetet. Inom ramen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammen gör vi nu en rad insatser för att få en ökad jämställdhet när det gäller stöden framåt:

 • Införandeprojektet för programmen har fått utbildning i jämställd kommunikation.
 • Vi har genomfört utbildningar för ledning och ansvarig personal på Jordbruksverket och för stödmyndigheterna om hur vi kan verka för ett mer jämställt genomförande.
 • Programledningarna för programmen ställer nu högre krav på länen att integrera jämställdhet i sina handlingsplaner.
 • Inom kort ska programledningen för programmen arbeta fram ett vägledningsdokument för stödmyndigheterna att kunna använda som stöd i handläggningsarbetet.

Men även om vi gjort en del har vi många steg att ta innan den gröna sektorn är jämställd och kvinnor på landsbygden har samma förutsättningar att leva och verka där som män. När jag tycker det går för långsamt framåt, tänker jag på kvinnorna på Göteborgs universitets kvinnohistoriska portal. Ibland tittar jag på deras porträtt och läser om deras öden. De arbetade så hårt men de gav sig inte. De kämpade oförtrutet vidare i en tid då deras arbete hånades eller negligerades. I dag är vi tacksamma för all deras strävan. Idag vet vi också att synen på frågan har förändrats och att resultaten till slut kommer. Men att det kan ta tid.

Jessica Hagård

läs mer; Nej, villkoren för företagande är inte jämställda    En jämställd landsbygdsutveckling kräver Matrix-piller     Gränsöverskridande lantbrukskvinnor

Annonser

Om Se landet!

Håkan Henrikson heter jag som är ansvarig utgivare för denna blogg. Jag är divisionsdirektör på Jordbruksverkets division för främjande och förvaltning.
Det här inlägget postades i Gästbloggare, jobb, Möjligheter och hinder och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Företagsfrämjande systemet ska öppna upp för kvinnor

 1. Ping: Kvinnligt entreprenörskap ökar konkurrenskraft i lantbruksföretag | Se landet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s